มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ยอินทรีย์ และปูนขาว) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) จำนวน ๒๐ ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ยอินทรีย์ และปูนขาว) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) จำนวน ๒๐ ราย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-27  |   ข่าววันที่: 2021-04-22 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นายฐากร ทิพย์สุนทรศักดิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายทัศพร  เครือศรี ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา, อาหารสัตว์น้ำ, ปุ๋ยอินทรีย์ และปูนขาว) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri-Map) จำนวน ๒๐ ราย ณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,490)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,736) ประวัติหน่วยงาน.. (1,205) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (908) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (851) ภารกิจของหน่วยงาน.. (825) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (799) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (762) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (731) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (699)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170