คณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองต่าย (แหล่งน้ำปี ๒๕๖๔) ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการเพาะอนุบาลลูกปลา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองต่าย (แหล่งน้ำปี ๒๕๖๔) ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการเพาะอนุบาลลูกปลา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-05  |   ข่าววันที่: 2021-04-02 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม บ้านหนองต่าย (แหล่งน้ำปี ๒๕๖๔) ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานการเพาะอนุบาลลูกปลา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด  โดยมีนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยประมงอำเภอธวัชบุรี สำนักประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้การเพาะพันธุ์ปลานิล เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ และเป็นแนวทางสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,507)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,739) ประวัติหน่วยงาน.. (1,205) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (908) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (851) ภารกิจของหน่วยงาน.. (826) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (802) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (765) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (731) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (701)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170