ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำสาธารณะ  8 แหล่ง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

ปล่อยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในแหล่งน้ำสาธารณะ  8 แหล่ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-15  |   ข่าววันที่: 2021-03-12 |  อ่าน: 170 ครั้ง
 

วันที่ ๑๒ มีนาคม  ๒๕๖๔ นางสาวนงนุช สุวรรณเพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ นำลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม ไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ  8 แหล่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อำเภอจังหาร  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอศรีสมเด็จ  อำเภอธวัชบุรี  อำเภอทุ่งเขาหลวง  และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำนั้นๆ และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูงให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (6,508)  ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,739) ประวัติหน่วยงาน.. (1,206) ตัวชี้วัดรายบุคคล.. (908) ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด.. (851) ภารกิจของหน่วยงาน.. (826) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปี 2564 สำหรับ เกษตรกรรุ่นใหม่.. (802) เข้าตรวจฟาร์มเกษตรกร ตามคำขอของเกษตรกรในโครงการ food safety เพื่อขอการรับรอง GAP ปลานิล กุ้งก้ามกราม และปลาดุก ณ อ.เกษตรวิสัย และเข้าตรวจประเมินฟาร์ม.. (765) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร.. (731) เข้าประเมินศักยภาพแหล่งน้ำเบื้องต้น ในการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา .. (701)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

     ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170