ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทสอินโดนีเซีย

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทสอินโดนีเซีย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-20  |   ข่าววันที่: 2017-07-20 |  อ่าน: 1,224 ครั้ง
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาซัคเกอร์ นำเข้าจากประเทศ อินโดนีเซีย โดยบริษัท พีแอนด์เอส แอร์ไฟร์ต อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด จำนวน 150 ตัว  บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าขาเข้า(CI) ผลการตรวจสอบถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์CITES(สป. 5) และใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป


  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,382)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,072) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,002) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (1,971) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (1,867) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,680) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,563) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,495) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,479) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,453) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,388) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,364) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,322) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,274) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,274) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,265) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,240) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์.. (1,237) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทสอินโดนีเซีย.. (1,224) ประกาศ ปิดระบบ FSW และแนวทางการขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2560.. (1,219)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540