แจ้งการขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA)

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แจ้งการขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-06-15  |   ข่าววันที่: 2018-06-15 |  อ่าน: 228 ครั้ง
 

เรียนผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ

       ด้วยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำ ROOT CA ใหม่  ด้วยมาตรฐานการเข้ารหัสข้อมูล SHA 256 ซึ่งปัจจุบันระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW)  ยังไม่รองรับกับมาตรฐานดังกล่าว ทำให้พบปัญหาไม่สามารถนำไฟล์ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงได้

        ในการนี้ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ตัวแทนออกของ ตัวแทนสายเรือ ที่จะลงทะเบียนงานระบบ FSW หรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) หมดอายุ ซึ่งต้องติดต่อขอใช้บริการ TOT CA แจ้งความประสงค์กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ดังกล่าว จะนำมาใช้ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์กับประมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีโอทีดำเนินการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (TOT CA) ตามมาตรฐานเดิม ซึ่งยังสามารถใช้งานระบบกับระบบ FSW และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอื่นได้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,117)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (2,845) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (1,897) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (1,801) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (1,765) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,545) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,493) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,406) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,360) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,293) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,268) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,255) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,218) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,208) ขยายเวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window.. (1,188) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,182) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,179) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทสอินโดนีเซีย.. (1,154) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์.. (1,145) ประกาศ ปิดระบบ FSW และแนวทางการขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2560.. (1,142)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540