ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐของเจ้าของท่า (Port State Measure :PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU)

 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐของเจ้าของท่า (Port State Measure :PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-23  |   ข่าววันที่: 2018-04-23 |  อ่าน: 512 ครั้ง
 

ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตจะดำเนินการปิดระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) และระบบ      การตรวจตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM) เพื่อติดตั้งรับบงานแอพพลิเคชั่นซอฟแวร์เพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 12.00 - 18.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ระบบ Fisheries Single Window ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (Manual) ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน

                    จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่ 20 เมษายน  พ.ศ. 2561

 

                                                          (ลงชื่อ) .....................................................

                                                                            (นายถาวร ทันใจ)

                                                         ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,117)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (2,842) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (1,894) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (1,799) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (1,765) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,544) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,493) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,406) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,359) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,289) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,267) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,253) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,218) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,207) ขยายเวลาปฏิบัติงานรับเรื่องคำขอ จัดทำ และแก้ไขใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window.. (1,187) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,182) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,178) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทสอินโดนีเซีย.. (1,154) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศอียิปต์.. (1,145) ประกาศ ปิดระบบ FSW และแนวทางการขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2560.. (1,142)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540