แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561 

ข่าวกิจกรรม


แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561

เพื่อประกอบการยื่นใบคำขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( DOF 3) สำหรับผู้ประกอบการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำรายปี 2565   201   ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมงฯ เดินทางมาประชุมผู้ประกอบการและตัวแทนนำเข้าส่งออก...  174  อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ได้เดินทางมาดูงานส่งออกสัตว์น้ำ   157  คู่มือการใช้งานระบบแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ   155  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศจอร์แดน   153  เปิดตรวจสินค้ากระเพาะปลาส่งออกไปยังฮ่องกง   141  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศซูรินาเม   140  สถิติส่งออกสัตว์น้ำรายปี ประจำปี 2565   137  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำกกุ้งมังกรนำเข้า   135  หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบา...  134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ