เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้า วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต

ได้ดำเนินการเปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตนำเข้าจากประเทศเวียดนาม มีการสุ่มเปิดตรวจจำนวน 2 กล่อง จากทั้งหมด 11 กล่อง ผลการเปิดตรวจสินค้าถูกต้องตามใบอนุญาต

ให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2) จึงดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,181   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   551  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   470  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   314  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  263  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก...  157  ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   128  ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   114  ข่าวเปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามส่งออก   95  เปิดตรวจปลานำเข้าจากญี่ปุ่น   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ