กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 2,108 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


กักกันปลาคาร์พมีชีวิต จำนวน 2,108 ตัว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
ได้ดำเนินการเข้าควบคุมการกักกันสัตว์น้ำนำเข้า โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้แก่ ปลาคาร์พมีชีวิตจำนวน 2,108 ตัว จากประเทศญี่ปุ่น
ณ สถานกักกันสัตว์น้ำ ฟาร์มปลาเพสโต้ (ห้องกักกัน 1 และ 2) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 13/3 และ 2/11 ม.5 ต.สำนักบก อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี ผลการดำเนินการควบคุมการนำเข้า และกักกันถูกต้อง
และรายงานผลการกักกันไปยังกองวิจัยและพัฒนาโรคสัตว์น้ำ หากผลการตรวจสอบไม่พบเชื้อจะดำเนินการปลดกักกัน และดำเนินการตรวจปล่อยในระบบ FSW ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,181   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   551  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   470  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   314  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  263  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก...  157  ช่องทางการติดต่อและติดตามข่าวสารด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   128  ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   114  ข่าวเปิดตรวจสินค้าปลาสวยงามส่งออก   95  เปิดตรวจปลานำเข้าจากญี่ปุ่น   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ