ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-29  |   ข่าววันที่: 2017-11-28 |  อ่าน: 1,536 ครั้ง
 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21.50 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการเปิดตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเป็นปลาสวยงามน้ำจืด จำนวน 6 กล่อง ที่จะส่งออกไปยังประเทศ ฮ่องกง (HX762) บริเวณอาคารตรวจสอบสินค้าส่งออก(CE) ผลการเปิดตรวจถูกต้องตามเอกสารใบอนุญาตตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์CITES(สป. 5) และใบอนุญาตน้ำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) จึงได้ดำเนินการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนวทางการจัดทำหนังสือรับรองตนเอง ตามประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนําผ่านสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. 2561.. (3,520)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (3,253) ตรวจสอบการนำเข้าและกักกันปลาคาร์ฟ.. (2,158) ตรวจร่วมยึดสินค้าอาหารญี่ปุ่น ไม่สำแดงใบอนุญาต .. (2,147) ประกาศ ประกาศ ปลาหมูอารีย์ ส่งออกได้นะจ้ะ.. (2,027) ตรวจสอบการนำเข้าปลาสวยงาม จากประเทศพม่า.. (1,794) ประกาศกรมศุลกากร ที่ 77/2560 เรื่อง การเชื่่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมประมง .. (1,767) ตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร ตามแผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำ.. (1,614) ตรวจร่วม กะโหลกวาฬนาร์วาล จากประเทศต้นทาง แคนาดา.. (1,598) แนวทางการใส่ข้อมูลใบอนุญาตและใบแจ้งดำเนินการส่งออกในใบขนของกรมศุลกากร .. (1,569) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง .. (1,536) ตรวจสอบการนำเข้า ปลาทะเลสวยงาม จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,467) ตรวจยึด สัตว์น้ำต่างถิ่น(เอเลี่ยนสปีชีส์) นำเข้าจาก ประเทศคองโก.. (1,453) ตรวจสอบสินค้านำผ่าน เป็นปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์.. (1,447) ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศเวียดนาม.. (1,427) เปิดตรวจ หอยแครง+หอยจุ๊บแจง.. (1,361) ตรวจยึด ปลากะพงแม่น้ำไนล์ นำเข้าจากทวีปแอฟริกา.. (1,346) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน.. (1,336) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์.. (1,326) ตรวจสอบสินค้าส่งออกไปยังประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย.. (1,316)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540