แนะนำหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


แนะนำหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์น้ำแบบ Manual   1,159   วีดีโอการขอใบอนุญาตส่งออก Manual และ Merg file   530  ประกาศด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   416  วีดีโอการขอใบอนุญาตนำเข้า Manual และ Merg file   295  ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบ...  232  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกสวยงามไปประเทศอินโดนีเซีย   120  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกออสเตรเลีย   116  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำกุ้งมังกรนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย   112  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามนำเข้าจากไต้หวัน   112  เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำเนื้อจระเข้ตากแห้งส่งออกไปยังฮ่องกง   107


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ