บุคลากร 

หน่วยงานส่วนกลาง


บุคลากร

 

นายชัยวุฒิ  สุดทองคง

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ

E-mail: chaiwud@hotmail.com

โทรศัพท์ 02-579-3682 (เบอร์ภายใน 6120)

 

 

นางสุภัจฉรี  วัญชนา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

E-mail: supatcharee43@yahoo.co.th

นางสาววีณา  ตุงชีพ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

E-mail: vna.tungchip@gmail.com

นายคมสัน  ทองแถม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

E-mail: komsunole@gmail.com 

นายปองธรรม  ประจงพันธุ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

E-mail: pongtamp@gmail.com

 

 

นางสาวอภิชญา เรืองสงคราม

นักวิชาการประมง

E-mail: apichayarueang@gmail.com

นางสาวโซเฟีย จารุประสิทธิ์

นักวิชาการประมง

E-mail: sofia.jaruprasit@gmail.com

นายฐิติต์ภัทร์  ทองดอนเกรื่อง

นักวิชาการประมง

E-mail: titipatto@fisheries.go.th

นายณัฐพล  พิศหนองแวง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

E-mail: natthaponp@fisheries.go.th

นางสาวกัญญาภัค  ผลพยุง

เจ้าพนักงานประมง 

E-mail: kanyaphakp@fisheries.go.th

นายทรงสรรค์  จุงพิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ประมง

E-mail: songsunc@fisheries.go.th

นายชินดิษฐ์  ครองศิริกุล

นักวิชาการประมง

E-mail: chindith2538@gmail.com

นางสาวเขมจิรา  เอนกสมบูรณ์ผล

นักวิชาการประมง

E-mail: ploykjr43@gmail.com

 

   
 

นางสาววรินทร  งามรัตนประเสริฐ

นักวิชาการประมง

E-mail: fahwrtt.fyl@gmail.com

 
 


ช่องทางติดต่อ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ

โทรศัพท์ 0-2561-3997 (ภายใน 6109)
หรือ 02-940-6295 (ภายใน 4019)

โทรสาร (Fax) 02-561-0786

E-mail: coastalbusiness.2020@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

    รายละเอียด Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00  email  vichakarn6504@hotmail.com  โทรศัพท์ 0-2579-4496  FAX 0-2579-4496  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6