ประชุมหารือแก้ไขปัญหาโรคขี้ขาวในกุ้งทะเล

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาโรคขี้ขาวในกุ้งทะเล 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-09-10  |   ข่าววันที่: 2020-09-10 |  อ่าน: 143 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมหารือแก้ไขปัญหาโรคขี้ขาวในกุ้งทะเล ร่วมกับนายพุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และ ศูนย์ฯ ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง พร้อมด้วยศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ร่วมประชุม vdo conference เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมปูม้า กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (27,669)  การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (13,353) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (10,905) หน้าหลัก.. (7,274) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,106) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (6,818) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (6,113) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,269) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (4,924) Workflow e-bidding.. (4,902) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (4,882) หน้าหลัก.. (4,645) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,505) ภารกิจและหน้าที่.. (4,382) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,314) ระเบียบกรมประมง.. (4,304) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,227) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,077) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,070) เป้าประสงค์.. (3,929)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00