ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2563

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-08-25  |   ข่าววันที่: 2020-08-25 |  อ่าน: 147 ครั้ง
 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-18.30 น. นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ผ่านระบบ video conference เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย ในไตรมาส 2/2563 และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเลวันที่ 


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (28,425)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (14,391) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (14,008) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (8,594) หน้าหลัก.. (7,651) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,444) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (7,291) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,377) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,120) Workflow e-bidding.. (5,082) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,045) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (4,873) หน้าหลัก.. (4,797) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,681) ภารกิจและหน้าที่.. (4,556) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,449) ระเบียบกรมประมง.. (4,414) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,355) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,209) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,203)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00