นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 

ข่าวกิจกรรม


รายงานการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

วันที่ 15 - 25 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกษตรกรในสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานเกษตรแฟร์ และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (Co-Op) โดยในงานนี้มีการประชาสัมพันธ์ผลผลิตกุ้งทะเลจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ซึ่งเป็นกุ้งทะเลที่มีคุณภาพดีและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมประมง พร้อมทั้งมีการแจกผลิตภัณฑ์จากกุ้งทะเลให้ผู้เข้าชมงานฯ ได้ชิมฟรีทุกวัน วันละ 30 กิโลกรัม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   129   ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   127  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  119  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   106  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  91  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  90  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   85  นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร...  84  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565   72  ประชุมแก้ไขปัญหาการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวไปยังต่างประเทศ ณ ห้องประชุมที่ว่าก...  72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ