สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


สัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อบรม/ดูงาน/ประชุม


                     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จัดสัมมนา เรื่อง การสร้างความเข้าใจกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม กรณีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และแนวทางการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงหอยทะเลในพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประมงจังหวัดเพชรบุรีและประมงจังหวัดชลบุรี บรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการและแนวทงปฏิบัติสำหรับกำหนดเขตพื้นที่อนุญาตการเพาะเลี้ยงหอยทะเล ให้กับผู้เข้ารับการสัมมนาจากสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ชายฝั่งและน้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย


เอกสารประกอบการสัมมนา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    233   กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawee...  103  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   95  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้...  86  ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธุ์ปูทะเล   77  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ...  76  กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ...  76  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2565   75  ศพช.ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบและควบคุมการทำลายพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนาไมที่ตรวจพบเชื...  72  นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกล...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ