ศพช.เพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุปัญหาการระบาดของโรคกุ้งทะเล ในพื้นที่ ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ศพช.เพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุปัญหาการระบาดของโรคกุ้งทะเล ในพื้นที่ ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี มอบหมาย นายธีรพงศ์ บรรเลง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวศิริพร รักษาราษฎร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสารัท ฤกษ์ดาวชัย นักวิทยาศาสตร์ และนายพัฒนชัย น้อยหิรัญ เจ้าหน้าที่ประมง พร้อมกับประมงอำเภอเขาย้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุปัญหาการระบาดของโรคกุ้งทะเล ในพื้นที่ ม.7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเบื้องต้นพบการระบาดของโรค EHP ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่น และพบการระบาดของโรคไวรัสหัวเหลือง และตัวแดงดวงขาว ตลอดจนการระบาดของปลาหมอสีคางดำในฟาร์มเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติ ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำส่งตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคอื่นเพิ่มเติม และให้คำแนะนำในการเตรียมบ่อ และการฆ่าเชื้อน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยง ตลอดจนการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ ปม. 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมทั้งแนะนำให้ฟาร์มเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติปรับเปลี่ยนชนิดสัตว์น้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรค และวางแผนตรวจติดตามโรคอย่างต่อเนื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้   114   นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกล...  99  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2565   98  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลดค...  68  องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...  65  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้...  55  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศ...  51  กิจกรรมอื่นๆ   49  กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม   40  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาภายใต้ความร่วมมือของ Tokyo University of Marine Sci...  40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ