ศพช.ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบและควบคุมการทำลายพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนาไมที่ตรวจพบเชื้อไวรัสหัวเหลืองในพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกักกัน ในสถานกักกันสัตว์น้ำต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ศพช.ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบและควบคุมการทำลายพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนาไมที่ตรวจพบเชื้อไวรัสหัวเหลืองในพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกักกัน ในสถานกักกันสัตว์น้ำต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ประชาสัมพันธ์


นางกัญญารัตน์ สุนทรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา  นางสาว จารี ผลชนะ หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการควบคุมโรคสัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่จากด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าตรวจสอบและควบคุมการทำลายพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนาไมที่ตรวจพบเชื้อไวรัสหัวเหลืองในพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาและกักกัน ในสถานกักกันสัตว์น้ำต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ด้วยวิธีการต้มฆ่าเชื้อก่อนทำลาย พร้อมทั้งควบคุมการฆ่าเชื้อน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยง ฆ่าเชื้อท่อน้ำ ท่อลมเพื่อป้องกันเชื้อโรคปนเปื้อนภายในฟาร์มและแพร่กระจายออกสู่ภายนอกฟาร์ม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ...  113   กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้   107  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกันยายน 2565   95  นายประพันธ์  ลีปายะคุณ  รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการส่งออกล...  93  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง รวมใจต่อต้านคอรัปชั่น ไม่ท...  68  เกษตรกรเฮ !! คชก.64 เพิ่ม Solar cell ขนาดเล็กเข้าเสริมกิจกรรมหลัก ช่วยเกษตรกรลดค...  65  องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ...  60  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้...  52  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ศ...  47  กิจกรรมอื่นๆ   44


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ