ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ในหลักสูตร “แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการจัดทำบัญชีต้นทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน”

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ในหลักสูตร “แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการจัดทำบัญชีต้นทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน” 

ประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) ในหลักสูตร “แนวทางในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม และการจัดทำบัญชีต้นทุนในการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อดิน” และมอบจุลินทรีย์ ปม.1(กรมประมง) ให้กับเกษตรกร ณ วัดโรงเข้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการระบบการผลิตเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการรวมกลุ่มของเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    102   ศพช.เพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์นักวิจัยอ...  92  No Gift Policy กรมประมง งดให้ งดรับ   78  นิตยสารอควาบิซ เข้าสัมภาษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเ...  70  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   64   นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพ...  62  นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนจากกองภายใต้สังกัดกรมประมง ให้การ...  62  กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawee...  59  ศพช.เพชรบุรี และฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สนับสนุนลูกปูม้า ,...  57  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้...  56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ