นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น  มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ในเขตอำเภอท่าใหม่ และเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น  มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ในเขตอำเภอท่าใหม่ และเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ได้เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ในเขตอำเภอท่าใหม่ และเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และสุ่มเก็บปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)  โดยตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มไปแล้ว จำนวน 97 ฟาร์ม โดยเป็นการเข้าตรวจเพื่อติดตามฟาร์ม?เดิม 69 ฟาร์ม? ตรวจรับรองฟาร์มใหม่  28? ฟาร์ม? ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP แล้ว จำนวน 20 ฟาร์ม อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลรอการอนุมัติจำนวน  8 ฟาร์ม ในการนี้เจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกุ้งทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ 2558วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ได้เข้าตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ในเขตอำเภอท่าใหม่ และเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ และสุ่มเก็บปัจจัยการผลิต เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)  โดยตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มไปแล้ว จำนวน 97 ฟาร์ม โดยเป็นการเข้าตรวจเพื่อติดตามฟาร์ม?เดิม 69 ฟาร์ม? ตรวจรับรองฟาร์มใหม่  28? ฟาร์ม? ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP แล้ว จำนวน 20 ฟาร์ม อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลรอการอนุมัติจำนวน  8 ฟาร์ม ในการนี้เจ้าหน้าที่ ได้ให้คำแนะนำในการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกุ้งทะเล ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ 2558

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    85   ศพช.เพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์นักวิจัยอ...  81  No Gift Policy กรมประมง งดให้ งดรับ   74  กรมประมง ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ...  70  นิตยสารอควาบิซ เข้าสัมภาษณ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเ...  69  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   61   นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพ...  59  นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนจากกองภายใต้สังกัดกรมประมง ให้การ...  57  กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawee...  55  ศพช.เพชรบุรี และฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สนับสนุนลูกปูม้า ,...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ