การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ประธานกลุ่ม/ชมรม เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนสมาคมอาหารสัตว์ไทย เป็นคณะทำงาน และมีนายธีรพงศ์ บรรเลง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ทั้งนี้การประชุมมีวาระเพื่อรายงานสถานการณ์โรคระบาดของกุ้งทะเล ความก้าวหน้าโครงการ คชก. ปี 2564 รวมทั้งการพิจารณาแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านการเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ ปี 2565 และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดเพชรบุรีที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    110   ศพช.เพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์นักวิจัยอ...  97  No Gift Policy กรมประมง งดให้ งดรับ   81  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   67  รมว.เกษตรฯ...เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ กระจายผลผลิตจากชาวประมงและผู้เพ...  64  กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawee...  63  นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้แทนจากกองภายใต้สังกัดกรมประมง ให้การ...  63  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้...  59  กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ...  54  พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Phetchaburi พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัด 76 จังหวั...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ