ติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาสโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาสโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี คมปฏิภาณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังไฟเบอร์กลาสโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งยังเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่ผู้ที่สนใจที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  ทั้งนี้คณะครูและนักเรียน  ได้ร่วมกันเก็บเกี่ยวผลผลิตสาหร่ายพวงองุ่น จำนวน 8 แผง น้ำหนักเฉลี่ยแผงละ 4 กก. ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 2 เดือน ผลผลิตที่ได้จะนำไปขยายเพื่อดำเนินการเลี้ยงในรอบต่อไป และบางส่วนจะนำมาอบแห้งเก็บไว้เพื่อทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และเมนูขนมต่างๆ เป็นต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   181   ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   159  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   128  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   103  ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา...  82  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...  79  เยี่ยมเยียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะ...  78  ต้อนรับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ เข้าเยี่ย...  76  กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ นำสินค้ามาจำหน่ายในโครงกา...  75  การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการปร...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ