คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประชาสัมพันธ์


         วันที่ 24 มกราคม 2565 สนง.จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัด นางสาวชอุ่ม สุขช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ นางสาวยุวดี สกุลแก้ว ประมงอำเภอหัวไทร นายกอปศักดิ์ เกตุเหมือน ผอ.ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทีมงาน สนง.ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

1.นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประธานคณะทำงาน
2.นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ผู้ตรวจราชการกรมประมง คณะทำงาน
3.นายพุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง คณะทำงาน
4.นางสาวชุติมา ขมวิลัย ผอ.กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐาน เพื่อการสืบค้น คณะทำงาน
5.นางกฤษณา จันทร์แก้ว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง คณะทำงานและเลขานุการ                                                                

        โดยคณะทำงานฯได้ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มของ คุณประสงค์ จันทร์ทอง ม.1 ต.บางนบ อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ เพื่อประเมินผลงานในการเข้ารับการ พิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ ทั้งนี้มีแขกที่ร่วมเป็นเกียรติให้กำลังใจกับคุณ ประสงค์ จันทร์ทอง ดังนี้

1.นายครรชิต เหมรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย
2.นายบุญเยียน รัตนวิชา ผู้จัดการสหกรณ์กุ้งลุ่มน้ำปากพนัง
3.นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานสหกรณ์กุ้งลุ่มน้ำปากพนัง
4.นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ นายก อบต.บางนบ
5.นายสัญชัย คงจันทร์ รอง ผอ.ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์
6.นายชัยศักดิ์ คงแก้ว รอง ผอ.ร.ร.หัวไทรบำรุงราษฎร์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   124   ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   115  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  109  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   102  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  86  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  85  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   80  นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร...  73  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565   66  ติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงอ...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ