ติดตาม โครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์กุ้งขาวเชิงพาณิชย์ (สวก)? ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพช.ภูเก็ต ณ ฟาร์ม ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร์ ฟาร์ม IT 7 และ ฟาร์ม IT 11 ณ จังหวัดภูเก็ต

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ติดตาม โครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์กุ้งขาวเชิงพาณิชย์ (สวก)? ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพช.ภูเก็ต ณ ฟาร์ม ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร์ ฟาร์ม IT 7 และ ฟาร์ม IT 11 ณ จังหวัดภูเก็ต 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 20 ธันวาคม? ?2564? ดร.พุทธ ส่องแสงจินดา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ติดตาม โครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์กุ้งขาวเชิงพาณิชย์ (สวก)? ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพช.ภูเก็ต ณ ฟาร์ม ไทยแปซิฟิก อควาคัลเจอร์ ฟาร์ม IT 7 และ ฟาร์ม IT 11 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของกุ้งใรโครงการ รับฟังข้อมูล และ ให้คำแนะนำในการเพาะเลี้ยงเพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   126   ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   123  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  116  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   104  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  90  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  89  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   83  นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร...  80  ประชุมแก้ไขปัญหาการส่งออกลูกพันธุ์ปลากะพงขาวไปยังต่างประเทศ ณ ห้องประชุมที่ว่าก...  70  ติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงอ...  69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ