ประชาสัมพันธ์ 17 ชุดโครงการ 

ประชาสัมพันธ์


งานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 1. การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
 2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Peneas merguiensis) เพื่อการส่งออก
 3. การวิจัยและพัฒนาเทคนนิคการเพาะพันธุ์และการผลิตลูกพันธุ์หอยทะเลจากโรงเพาะฟัก
 4. การเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำเพื่อการส่งออก
 5. โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า (กุดสลาด) (Plectropomus spp.)
 6. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะรังดอกแดงเชิงพาณิชย์
 7. การเฝ้าระวังการดื้อสารต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียและการศึกษากลไกทางเภสัชเพื่อกำหนดการใช้สารต้านจุลชีพในสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ
 9. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
 10. โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปูทะเล (Scylla spp.) ปูม้า (Portunus pelagicus) และปูแสม (Sesarma mederi) เชิงพาณิชย์
 11. โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ปลากะรังดอกแดง Epinephelus coioides
 12. โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการอนุบาลและเลี้ยงปลากะพงขาว (Lates calcarifer) ด้วยอาหารสำเร็จรูป
 13. โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล
 14. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล Rachycentron canadum
 15. โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการเพิ่มผลผลิตปลาตะกรับ (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) จากการเพาะเลี้ยง
 16. โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากะพงดำ Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
 17. โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาทะเลเศรษฐกิจในระบบน้ำหมุนเวียน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   95   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  85  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   84  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   81  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    76  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  72  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   70  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  69  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   67  ติดตาม โครงการวิจัยทดสอบสายพันธุ์กุ้งขาวเชิงพาณิชย์ (สวก)? ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศพ...  65

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

   Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ