พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-10-18  |   ข่าววันที่: 2017-10-18 |  อ่าน: 983 ครั้ง
 


  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (27,947)  การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (13,695) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (12,714) หน้าหลัก.. (7,446) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (7,281) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,249) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (6,952) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,314) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,023) Workflow e-bidding.. (4,988) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (4,962) หน้าหลัก.. (4,696) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,589) ภารกิจและหน้าที่.. (4,460) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (4,398) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,360) ระเบียบกรมประมง.. (4,347) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,287) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,137) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,130)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00