ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-25  |   ข่าววันที่: 2021-05-25 |  อ่าน: 316 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โดย ผอ.กพช มอบ ผชช.พุทธ ส่องแสงจินดา เป็นประธานการประชุมทางไกล ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 ฝ่ายไทย โดยมีนักวิจัยหน่วยงานกรมประมง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสุรนารี สงขลานครินทร์ และ นักวิจัยจาก สวทช เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนการดำเนินงานปี 2564 โครงการความร่วมือไทย-ญี่ปุ่น (JICA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม 3rd Group Leader Meeting ระหว่างฝ่ายไทย และ ฝ่ายอาจารย์ญี่ปุ่น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564  รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hits 10 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (33,833)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (21,710) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (18,937) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (17,033) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (10,025) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (9,174) หน้าหลัก.. (9,129) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (8,081) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (7,227) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (6,298)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00