ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โดย ผอ.กพช มอบ ผชช.พุทธ ส่องแสงจินดา เป็นประธานการประชุมทางไกล ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 ฝ่ายไทย โดยมีนักวิจัยหน่วยงานกรมประมง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสุรนารี สงขลานครินทร์ และ นักวิจัยจาก สวทช เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนการดำเนินงานปี 2564 โครงการความร่วมือไทย-ญี่ปุ่น (JICA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม 3rd Group Leader Meeting ระหว่างฝ่ายไทย และ ฝ่ายอาจารย์ญี่ปุ่น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  White List Hatchery    230   ศพช.เพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์อาวุโสจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์นักวิจัยอ...  138  รมว.เกษตรฯ...เปิด “Fisherman Shop” อย่างยิ่งใหญ่ กระจายผลผลิตจากชาวประมงและผู้เพ...  103  กรมประมง จับมือมูลนิธิเวิลด์วิวไคลเมท จัดเสวนาอนาคตสาหร่ายทะเลในประเทศไทย Seawee...  100  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   91  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้...  83  ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายพันธุ์ปูทะเล   76  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ...  73  พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @ Phetchaburi พร้อมกับสำนักงานประมงจังหวัด 76 จังหวั...  73  กรมประมงจับมือ Shrimp Board..แถลงผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทย พร้อมดันผลผลิตกุ...  72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ