ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โดย ผอ.กพช มอบ ผชช.พุทธ ส่องแสงจินดา เป็นประธานการประชุมทางไกล ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 ฝ่ายไทย โดยมีนักวิจัยหน่วยงานกรมประมง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสุรนารี สงขลานครินทร์ และ นักวิจัยจาก สวทช เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนการดำเนินงานปี 2564 โครงการความร่วมือไทย-ญี่ปุ่น (JICA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม 3rd Group Leader Meeting ระหว่างฝ่ายไทย และ ฝ่ายอาจารย์ญี่ปุ่น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   94   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  84  ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลแ...  80  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   79  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   76  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    72  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  70  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  66  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   66  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   64

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ