ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-25  |   ข่าววันที่: 2021-05-25 |  อ่าน: 171 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โดย ผอ.กพช มอบ ผชช.พุทธ ส่องแสงจินดา เป็นประธานการประชุมทางไกล ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Thai Fish Project 2562-2567 ฝ่ายไทย โดยมีนักวิจัยหน่วยงานกรมประมง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วลัยลักษณ์ เทคโนโลยีสุรนารี สงขลานครินทร์ และ นักวิจัยจาก สวทช เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแผนการดำเนินงานปี 2564 โครงการความร่วมือไทย-ญี่ปุ่น (JICA) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม 3rd Group Leader Meeting ระหว่างฝ่ายไทย และ ฝ่ายอาจารย์ญี่ปุ่น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564  รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (32,426)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (20,775) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (17,067) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (15,548) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (8,834) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (8,803) หน้าหลัก.. (8,799) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (7,294) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (6,652) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,923) Workflow e-bidding.. (5,786) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (5,552) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,410) ภารกิจและหน้าที่.. (5,282) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (5,218) หน้าหลัก.. (5,160) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (5,155) โครงสร้างบุคลากร.. (5,026) รายชื่อโรงเพาะฟักฯ ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 .. (4,947) รายชื่อโรงเพาะฟักฯ ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (4,928)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00