สาหร่ายพวงองุ่นเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


สาหร่ายพวงองุ่นเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน 

ประชาสัมพันธ์


"สาหร่ายพวงองุ่นเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง เป็นวิทยากรนำนายกอบต.บางชัน จ.จันทบุรี และนายก อบต. ยอดแกง จ.กาฬสินธิ์ และสมาชิก เยี่ยมชมกิจกรรมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในถังพลาสติก เพื่ออาหารกลางวันและเสริมรายได้ จากการสนับสนุนและอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   94   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  84  ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลแ...  81  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   80  โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   79  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร    73  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  70  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   68  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  67  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   65

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ