ถั่วงอกเพาะเองก็ได้...by เกษตรโอ๋

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ถั่วงอกเพาะเองก็ได้...by เกษตรโอ๋ 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 119 ครั้ง
 

??ถั่วงอกเพาะเองก็ได้...by เกษตรโอ๋??
????วัสดุอุปกรณ์????
๑. แก้วกาแฟ หรือแก้วน้ำที่ไม่ใช้แล้ว นำมาเจาะรูที่ก้นแก้วให้ระบายน้ำออกได้ ขนาดรูไม่เกินเมล็ดถั่ว
๒. เมล็ดถั่วเขียว 
๓. กล่องพลาสติกหรือถุงดำสำหรับใส่แก้วที่เราเพาะ
????วิธีการเพาะ????
๑. นำเมล็ดถั่วเขียวมาล้างน้ำให้สะอาด คัดเมล็ดที่ไม่ดีทิ้งไป ล้างประมาณ ๓ ครั้ง 
๒. แช่ในน้ำอุ่น (น้ำร้อน ๑ ส่วน ผสมน้ำอุณหภูมิปกติ ๒ ส่วน)แช่ทิ้งไว้ประมาณ ๘ ชั่วโมง หรือแช่ทั้งคืนก็ได้ หรือจะใช้วิธีแช่น้ำธรรมดา ๑ คืนก็ได้เช่นกัน
๓. เมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำไว้จะพองและอาจมีงอกเล็กน้อยบ้าง เรานำเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงในแก้วสูงประมาณ ๒ ซม.
๔. จากนั้นนำแก้วที่บรรจุเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงในกล่องพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อย หรือใส่ในถุงดำ จากนั้นนำไปวางในที่มืด หรือหาผ้าคลุมปิดไว้ไม่ให้โดนแสง
๕. รดน้ำถั่วโดยการเติมน้ำใส่แก้วแล้วให้น้ำไหลออกจากก้นแก้วให้หมด อย่าให้มีน้ำค้างในก้นแก้วจะทำให้ถั่วเน่ามีกลิ่นเหม็น
๖. นำออกมารดน้ำและเก็บด้วยวิธีการในข้อ ๕ ทุกวัน เช้า-กลางวัน-เย็น หรือเช้า-เย็นก็ได้ ถั่วจะงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ จนสังเกตเห็นได้ทุกครั้งที่เอาออกมารดน้ำ เมื่อครบ ๓-๔ วัน ถั่วจะงอกยาวพอให้นำมารับประทานได้แล้วค่ะ
??ถั่วเขียวใหม่ งอกดีงอกเร็วกว่าถั่วเขียวเก่า
??รดน้ำวันละ ๓ เวลา งอกเร็วกว่าวันละ ๒ เวลา
??ถั่วเขียว ๕๐๐ กรัม เพาะถั่วงอกในแก้วขนาด ๒๒ ออนซ์ได้ ๓๐ แก้ว รอบนี้โอ๋ใช้ถั่วเขียวไร่ทิพย์ถุง ๕๐๐ กรัม ราคา ๒๖ บาท ทำให้คิดต้นทุนต่อแก้วไม่คิดค่าภาชนะบรรจุได้ ๘๗ สตางค์ 

ความรู้ทางวิชาการเล็กๆน้อยๆที่หวังว่าทุกท่านคงได้นำไปทดลองทำไว้กินเอง เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดรายจ่ายในครัวเรือน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อีกทางเลือกหนึ่งค่ะ?


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (32,146)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (20,364) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (16,757) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (14,806) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (8,710) หน้าหลัก.. (8,703) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (8,631) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (7,024) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (6,480) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,867) Workflow e-bidding.. (5,689) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (5,433) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,394) ภารกิจและหน้าที่.. (5,206) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (5,150) หน้าหลัก.. (5,066) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (5,045) โครงสร้างบุคลากร.. (4,913) ระเบียบกรมประมง.. (4,843) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,819)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00