สส.อันวาร์ฯ ลงพื้นที่อ่าวบางปู ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์กลับมา

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

สส.อันวาร์ฯ ลงพื้นที่อ่าวบางปู ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์กลับมา 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-22  |   ข่าววันที่: 2021-03-22 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

สส.อันวาร์ฯ ลงพื้นที่อ่าวบางปู ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์กลับมา

วันที่ 21 มีนาคม 64 นาย.อันวาร์? สาและ สส.ปัตตานี รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ นำทีมงานร่วมกับศูนย์พัฒนา?และเพาะพันธุ์?สัตว์?น้ำชายฝั่งปัตตานี? และชาวบ้านบางปู? อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ลงเรือสำรวจในเขตร่องอ่าว ดูความสมบูรณ์ของอ่าวปัตตานี ติดตามประเมินผลและรับฟังปัญหาของชาวบ้านภายหลังโครงการขุดลอกอ่าวฯ ทั้งนี้ได้นำกุ้งแชบ๊วย?ปล่อยลงสู่แม่น้ำบริเวณอ่าวปัตตานี?จำนวน 200,000 ตัว ซึ่งขณะนี้เกิดความตื่นตัวของชาวประมงพื้นบ้านรอบๆอ่าว ในการหาทางร่วมอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพอ่าวปัตตานี ให้กลับมาเพิ่มความสมบูรณ์อีกครั้ง หลังจากเกิดผลกระทบที่ผ่านมา.... เครดิต @ชายเเดนใต้...อ่านต่อคลิ๊ก >>>> http://www.chaidantai.com/?p=57144

 


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  ระบบคลังเอกสารกรมประมง (DOF File) รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (32,146)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (20,371) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (16,757) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (14,814) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (8,710) หน้าหลัก.. (8,705) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (8,633) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (7,026) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (6,480) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,867) Workflow e-bidding.. (5,690) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (5,433) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,394) ภารกิจและหน้าที่.. (5,206) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (5,150) หน้าหลัก.. (5,066) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (5,045) โครงสร้างบุคลากร.. (4,913) ระเบียบกรมประมง.. (4,843) รายชื่อโรงเพาะฟักฯ ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 2 .. (4,827)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00