วันที่ 3 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตากตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปลาไหลนา สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาลิ้นหมา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กระเพาะปลายี่สกเทศตากแห้ง และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ซอสหอยนางรม จากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป

 ด่านตรวจประมงตาก


วันที่ 3 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตากตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปลาไหลนา สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาลิ้นหมา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กระเพาะปลายี่สกเทศตากแห้ง และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ซอสหอยนางรม จากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 3 มีนาคม 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตากตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปลาไหลนา สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาลิ้นหมา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กระเพาะปลายี่สกเทศตากแห้ง และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ซอสหอยนางรม จากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • วันที่ 3 มีนาคม 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตากตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปลาไหลนา สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาลิ้นหมา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กระเพาะปลายี่สกเทศตากแห้ง และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ซอสหอยนางรม จากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 3 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตากตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำน... จำนวนผู้อ่าน 105  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 	เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ปลาไหลนา ปูทะเล สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาดาบลาว ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ เกล็ดปลายี่สกเทศตากแห้ง สินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมา ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง น้ำมันหอยนางรม น้ำปลา(ปลากะตัก) ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า... จำนวนผู้อ่าน 70 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปลาไหลนา สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลาดาบลาว หอยหมากและสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ซอสหอยนางรม ปลาซาร์ดีนปรุงแต่งบรรจุกระป๋องจากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว... จำนวนผู้อ่าน 67 วันที่ 26 มกราคม 2566  	เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตากตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์สินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปลาตูหนา ปลาไหลนา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ ปลาดาบลาว ปลาลิ้นหมา สินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาซาร์ดีนปรุงแต่งบรรจุกระป๋อง ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 26 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตากตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจ... จำนวนผู้อ่าน 65 วันที่ 2 มีนาคม 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ปลาไหลนา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาลิ้นหมา สินค้าสัตว์น้ำส่งออกจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ได้แก่ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่งสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ปลาทอง ปลาสอด จากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 2 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ... จำนวนผู้อ่าน 62 วันที่ 6 มีนาคม 2566  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ปลาตูหนา หอยแครง สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาดาบลาว ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ ปลาอินทรีย์หมักเกลือ ปลาหางไก่ตากแห้ง ได้แก่สินค้าสัตว์น้ำส่งออกจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง จากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 6 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจ... จำนวนผู้อ่าน 61 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ปลาตูหนา หอยแครง ปูทะเล สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาลิ้นหมา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้แก่ เกล็ดปลายี่สกเทศตากแห้ง สินค้าสัตว์น้ำส่งออกจากประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาว ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง ปลาซาร์ดีนปรุงแต่งบรรจุกระป๋องจากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัต... จำนวนผู้อ่าน 57 วันที่ 10 มกราคม 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปูทะเล ปลาไหลนา สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หอยหมาก ปลาดาบลาว ปลาลิ้นหมา ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กะปิ และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 10 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้... จำนวนผู้อ่าน 55 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง ปูทะเล ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้แก่ เกล็ดปลายี่สกเทศ ตากแห้ง และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาวปลายี่สกเทศ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง จากผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว... จำนวนผู้อ่าน 51 วันที่ 13 มกราคม 2566      เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมาร์ สัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ ปูทะเล ปลาไหลนา สินค้าสัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ หมึกกล้วย หอยหมาก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้า ได้แก่ กะปิ และสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ได้แก่ เนื้อปลาทรายแดงบดปรุงแต่ง ผลการตรวจสอบถูกต้องตามใบอนุญาต จึงได้ทำการตรวจปล่อยผ่านระบบ FSW ต่อไป วันที่ 13 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงตาก ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้... จำนวนผู้อ่าน 46


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงตาก

  รายละเอียด ด่านตรวจประมงตาก 683 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   email  Takfishtrade@hotmail.co.th  โทรศัพท์ 055563391  FAX Line : @170jhtjn
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6