ตากใบก็มีสาหร่ายสายใบนะ...

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

ตากใบก็มีสาหร่ายสายใบนะ... 

บทความวิชาการ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-03-02 |  อ่าน: 391 ครั้ง
 

ตากใบก็มีสาหร่ายสายใบนะ...

เกสร เทียรพิสุทธิ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

 

          เมื่อถึงช่วงฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ สาหร่ายสายใบเริ่มงอกเป็นต้นอ่อน ในประเทศไทยสามารถพบได้ในบางจังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาสก็เช่นกัน สาหร่ายสายใบได้จับจองพื้นที่พื้นผิวของเสากำแพงปูนที่ถูกคลื่นกัดเซาะพังอยู่หน้าหาด ซึ่งในปีนี้พบไม่มากนัก สาหร่ายสายใบ จีฉ่าย หรือ โนริ ในภาษาญี่ปุ่น จัดอยู่ในกลุ่มสาหร่ายสีแดง (Rhodophyta) ในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด สำหรับชนิดที่พบที่ศูนย์ฯ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ  Pyropia vietnamensis (Tak.Tanaka & Pham-Hoàng Ho) J.E.Sutherland & Monotilla หรือมีชื่อเดิมว่า Porphyra vietnamensis Tak.Tanaka & Pham-Hoàng Ho  


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (1,461)  โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (901) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (864) การอนุบาลปลากะพงขาว.. (816) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (726) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (723) หน้าที่รับผิดชอบ.. (713) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (623) โครงการ/แผนงาน.. (593) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (581) งบทดลอง พ.ค.61.. (542) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (520) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (509) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (482) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (469) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (461) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (426) จัดซื้อจัดจ้าง(นางอารีย์ สุขป่าน) 2-4-61.. (404) จัดซื้อจัดจ้าง(นายสุพร ซ้ายเส้ง)2-4-61.. (398) การเลี้ยงปลาในกระชังในจังหวัดสงขลา: ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.. (397)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110