การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส


การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดนราธิวาส  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การฝึกภาคปฏิบัติแก่ผู้อบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง จากด่านต...  470   การร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมง และปล่อยพ...  203  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ:โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริป...  200  ปล่อยกุ้งแชบ๊วยและกุ้งกุลาดำบริเวณสะพานคอยร้อยปีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพ...  187  ปล่อยปลากะพงขาวลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปลากะพงขาวใน...  175  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงประจำปี 2565   174  การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำ...  163   นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงา...  161  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  160  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชม การรวบรวมปูทะเล และการเลี้ยงปูทะเลใน...  152


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110      cf-naratiwas@dof.in.th   073-530425   073-530426   แฟนเพจ