แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย 

เอกสารน่ารู้

 เผยเเพร่: 2017-10-30  |   ข่าววันที่: 2017-10-31 |  อ่าน: 1,249 ครั้ง
 

     ปัจจุบันประเทศไทยเรามีการตื่นตัวกับมาตรการอนุรักษ์ม้าน้ำมากขึ้นเนื่องจาก ม้าน้ำถูกจัดเป็นสัตว์น้ำที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์และได้รับการขึ้นบัญชีแนบท้ายอนุสัญญา CITES บัญชี 2 (Appendix II) คือจะได้รับการคุ้มครองในการทำการค้าและต้องอยู่ในความควบคุมหรือจำกัดปริมาณ เพื่อไม่ให้มีผลเสียหายหรือจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็วจนใกล้สูญพันธุ์  ม้าน้ำถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าทั้งตากแห้งและมีชีวิต และเพื่อไม่ให้จำนวนทรัพยากรม้าน้ำลดน้อยง กรมประมงจึงได้มีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการจับม้าน้ำในธรรมชาติลง เช่น การประกาศปิดอ่าว และการทำแนวปะการังเทียม  รวมถึงการไม่จับม้าน้ำขนาดต่ำกว่า 10 ซม. มาใช้ประโยชน์ หากม้าน้ำติดอวนหรือลอบชาวประมงแล้วยังมีชีวิตอยู่ให้รีบปล่อยกลับลงทะเลทันที และไม่จับม้าน้ำตัวผู้ที่อุ้มไข่ไว้ที่ถุงหน้าท้อง  เป็นการเปิดโอกาสให้ม้าน้ำได้แร่ขยายพันธุ์ก่อนถูกนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งล่าสุดทางกรมประมงได้จัดโครงการอนุรักษ์ม้าน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลเพื่อคืนม้าน้ำสู่ธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรม้าน้ำในธรรมชาติ ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,110)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,318) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,280) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,265) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,249) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,110) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,039) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,028) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (977) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (910) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (878) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (873) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (806) งบทดลอง พ.ค.61.. (803) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (798) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (753) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (726) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (695) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (672) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (668)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110