ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |   ข่าววันที่: 2020-07-24 |  อ่าน: 865 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -17 กรกฎาคม? 2563 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22- 24 กรกฎาคม 2563 โดย นางสาวจิตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ทั้ง 2 รุ่น พร้อมด้วยนางสาวนพวงทอง วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  และคณะเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ จัดฝึกอบรมเชิงบรรยายและสาธิตด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด การจัดการโรคสัตว์น้ำและการป้องกัน การเพาะพันธุ์ปลาโดยใช้ชุดเพาะพันธุ์เคลื่อนที่ การฉีดฮอร์โมนผสมเทียม การอนุบาลลูกปลา การเพาะพันธุ์ไรแดงและคลอเรลลา การจัดการโรคสัตว์น้ำและการป้องกัน การบบรรจุพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลากินพืชให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (8,961)  ประวัติหน่วยงาน.. (3,280) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,783) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,547) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (865) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (817) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (815) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (790) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (784) วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (731)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130