ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ที่อำเภอหนองโดน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง ที่อำเภอหนองโดน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-05-18  |   ข่าววันที่: 2017-05-18 |  อ่าน: 404 ครั้ง
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดยนางสาวพวงทอง วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสมชาย สุเรรัมย์ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" ณ ที่ทำการกำนันตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 58 ราย ในเขตตำบลบ้านกลับ, ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (8,561)  ประวัติหน่วยงาน.. (3,159) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,729) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,490) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (784) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (777) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (764) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (760) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (745) ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่.. (699)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130