ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมตรวจตลาดสดจังหวัดสระบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมตรวจตลาดสดจังหวัดสระบุรี 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-07  |   ข่าววันที่: 2017-04-05 |  อ่าน: 654 ครั้ง
 

                        วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดยนายสมชาย สุเรรัมย์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายเมธี เสมา นักวิชาการประมง เข้าร่วมตรวจตลาดสดจังหวัดสระบุรีแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ณ ตลาดวงษ์ทอง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ประมงจังหวัดสระบุรี ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  ประขาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดสระบุรี ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ปศุสัตว์อำเภอและคณะ เข้าร่วมตรวจ มีนายยุทธวงษ์ วงษ์ทอง ผู้จัดการตลาดวงษ์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


  •  Hit 20 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (8,093)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,992) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,682) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,435) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (755) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (741) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (740) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (720) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (705) ศพจ.สระบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มในจังหวัดสระบุรี.. (680)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130