ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต และส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อำเภอบ่้านหมอ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต และส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อำเภอบ่้านหมอ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-12  |   ข่าววันที่: 2017-01-12 |  อ่าน: 618 ครั้ง
 

                        วันที่ 12 มกราคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดยนางสาวจินตนา  โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนางสาวรจวรรณ  จดชัยภูมิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอบ้านหมอ จำนวน 79 ราย ณ ศาลาประชาคมเทศบาลอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีรังสรรค์ ยิ้มสู้ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี. (ฝ่ายทหาร ) เป็นประธานพิธีฯ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย พันธุ์ดีชำถุง พันธุ์ปลาตะเพียนขาว พันธุ์ไม้ผล (ฝรั่ง มะนาว มะละกอ และกล้วย) จำนวน 5 ต้น เมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธุ์กระถินและท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ และสมุดบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนฯ

 

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (8,093)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,992) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,682) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,435) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (754) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (740) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (740) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (719) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (705) ศพจ.สระบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มในจังหวัดสระบุรี.. (680)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130