ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี..คลิก

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจินตนา  โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี  มอบหมายให้ นายบัญชา  คาบสมุทร นักวิชาการประมง ร่วมสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 50 ถุง ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบางกง หมู่ที่ 9 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • กรมประมง แจ้งเตือน!!! เกษตรกรเตรียมแผนเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2566 กรมประมง แจ้งเตือน!!! เกษตรกรเตรียมแผนเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 70  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ำตามมาตรฐานฯ หน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ำต... จำนวนผู้อ่าน 55 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ออกตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายในจังหวัดสระบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ออกตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภา... จำนวนผู้อ่าน 47 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ณ บึงหนองหลวง ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ และคลองชัยนาท-ป่าสัก ต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ณ บึงหนองหลวง ต.บ้... จำนวนผู้อ่าน 46 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการอำเภอบ้านหมอ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าราชการอำเภอบ้านหมอ ประ... จำนวนผู้อ่าน 43 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวพวงทอง วันมงคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ปลา เพื่อเก็บข้อมูลความสมบูรณ์ทางเพศของปลา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั... จำนวนผู้อ่าน 34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co - ordinator : FC) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบาย... จำนวนผู้อ่าน 24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหมอ ประจำเดือน เมษายน 2566  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหมอ... จำนวนผู้อ่าน 19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 220,000 ตัว ตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของชลประทาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 2... จำนวนผู้อ่าน 16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ณ คลองชัยนาท - ป่าสัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ... จำนวนผู้อ่าน 15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

    รายละเอียด 102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130  email  ifsaraburi@gmail.com  โทรศัพท์ 036202736-7  FAX 036202737  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6