ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งสุโขทัย ทุ่งบางระกำ และลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพ.ศ. 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งสุโขทัย ทุ่งบางระกำ และลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งสุโขทัย ทุ่งบางระกำ และลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ ทุ่งบางกุ่ม อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ขนาด 2-3 เซนติเมตร จำนวน 200,000 ตัว และลูกปลาแรกฟัก จำนวน 10 ล้านตัว โดยปล่อยแหล่งน้ำ 3 แหล่ง ดังนี้ คือ 1) คลองบางมน วัดหนองมน ตำบลบ้านหลวง 2)คลองบางมน ตำบลดงตะงาว และ3) คลองตาเมฆ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ในการนี้ นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอดอนพุด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนพุด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนอำเภอดอนพุด ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2565 ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค...  84   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี จัดทำสัญญาซื้อขายรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 256...  76  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าตรวจสถานกักกันสัตว์น้ำ   76  ประกาศ!!! กรมประมง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการ...  72  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Th...  71  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการ เพิ่มผลผลิตสั...  60  กรมประมง แจ้งเตือน!!! เกษตรกรเตรียมแผนเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2566   44  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ในโครงการหน่วยบ...  42  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ออกตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภา...  26  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟักและอนุบาลสัตว์น้ำต...  26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130    ifsaraburi@gmail.com   036202736-7   036202737   แฟนเพจ