ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำประมง ในพื้นที่คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำประมง ในพื้นที่คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-24  |   ข่าววันที่: 2021-11-15 |  อ่าน: 45 ครั้ง
 

               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี โดยนางสาวจินตนา    โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรีมอบหมายให้ นางสาวพวงทอง   วันมงคล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักจัดระเบียบการทำประมง กิจกรรมย่อยการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงเรื่อง การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืด มีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยทำการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของสัตว์น้ำจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาซ่า และปลาแขยงข้างลาย พร้อมทั้งศึกษาการสืบพันธุ์ของปลาระยะเจริญพันธุ์ (Maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index: GSI) ในพื้นที่คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป... (387)   ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.... (324)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ให้การต้อนรับประมงจังหวัดสระบุรี เดินทางมาต... (85)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยตามโครงการ ... (82)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ... (78)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ให้การต้อนรับประมงจังหวัดลพบุรี เดินทางมาตร... (76)  วันคล้ายวันพระาขสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ... (76)  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพ... (71)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ประชาสััมพันธ์ มีพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่าย จำนว... (54)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี ประชาสััมพันธ์ มีพันธุ์สัตว์น้ำจำหน่าย มีจำ... (52)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130