ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยตามโครงการ "อำเภอพระพุทธบาทจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยตามโครงการ "อำเภอพระพุทธบาทจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี โดย นางสาวจินตนา   โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ"อำเภอพระพุทธบาทจิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" โดยมี  นายศักดาพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/เลขา ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานในพิธี ในการนี้ศูนย์ฯได้สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน ปลานิล และปลายี่สกเทศ จำนวน 5,000 ตัว ปล่อย ณ สระน้ำโยธาธิการ สาย2 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130    ifsaraburi@gmail.com   036202736-7   036202737   แฟนเพจ