ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบึงโง้งและแม่น้ำป่าสัก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำของไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในบึงโง้งและแม่น้ำป่าสัก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำของไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-09  |   ข่าววันที่: 2021-07-08 |  อ่าน: 68 ครั้ง
 

               วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดย นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี มอบหมายให้ นายบัญชา คาบสมุทร นักวิชาการประมงพร้อมด้วยนางสาวศิริพร ชอบเจริญ นักวิชาการประมง ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง จำนวน 20,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 5,000 ตัว ณ บึงโง้ง หมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 5,000 ตัว ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสาไห้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (8,675)  ประวัติหน่วยงาน.. (3,193) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,746) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,501) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (798) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (794) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (778) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (764) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (755) วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.. (708)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130