ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ                วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดย นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี มอบหมายให้ นายบัญชา คาบสมุทร นักวิชาการประมงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 40,000 ตัว และปลายี่สกเทศ จำนวน 40,000 ตัว ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาขน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  และอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130    ifsaraburi@gmail.com   036202736-7   036202737   แฟนเพจ