ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในคลองชัยนาท-ป่าสัก ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำของไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในคลองชัยนาท-ป่าสัก ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำของไทย                วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี โดย นางสาวจินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี มอบหมายให้ นายบัญชา คาบสมุทร นักวิชาการประมงพร้อมด้วยนางสาวศิริพร ชอบเจริญ นักวิชาการประมง ปล่อยพันธุ์ปลาหมอตาล จำนวน 10,000 ตัว ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดของไทย และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ คลองชัยนาท - ป่าสัก บริเวณท่าน้ำวัดโคกงาม ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

              

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130    ifsaraburi@gmail.com   036202736-7   036202737   แฟนเพจ