ศพจ.สระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ณ อำเภอนครหลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

ศพจ.สระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ณ อำเภอนครหลวง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-05  |   ข่าววันที่: 2017-10-03 |  อ่าน: 617 ครั้ง
 

            วันที่ 3 คุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.ศูนย์วิจัยแและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมชลประทาน ปล่อยปลาในโครงการผลิตปลาไทยปลอดภัยเพื่อการบริโภค ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาระยะที่ 2 ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ได้รับเกียรติจากนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอนครหลวงเป็นประธานในพิธี ณ ทุ่งบางกุ่ม ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ศูนย์ฯ สนับสนุพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน 100,000 ตัว


  •  Hit 20 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (8,091)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,992) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,682) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,435) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (754) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (740) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (739) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (719) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (705) ศพจ.สระบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มในจังหวัดสระบุรี.. (679)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130