ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-16  |   ข่าววันที่: 2021-05-07 |  อ่าน: 53 ครั้ง
 

 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 น.ส.จินตนา โตธนะโภคา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 75 ราย รายละ 2,000 ตัว 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนพุด อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอแก่งคอย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (7,750)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,892) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,638) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,404) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (741) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (725) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (714) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (696) ศพจ.สระบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มในจังหวัดสระบุรี.. (660) ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่.. (652) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต และส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อำเภอหนองแซง.. (651) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (643) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบบ้านหมอ.. (631) ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมตรวจตลาดสดจังหวัดสระบุรี.. (630) ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ .. (622) ศพจ.สระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ณ อำเภอนครหลวง.. (597) ศพจ.สระบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2560.. (582) ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 1/2561.. (563) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต และส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อำเภอบ่้านหมอ.. (552) แบนเนอร์.. (541)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130