กรมประมง ขอเชิญส่งเข้าร่วมประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

กรมประมง ขอเชิญส่งเข้าร่วมประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-23  |   ข่าววันที่: 2021-04-23 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
2. สัตว์น้ำมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่กำหนด

หลักเกณฑ์การประกวด
1. ปลาที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดว่าเป็นปลาที่จับจากธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยง
2. ไม่จำกัดเพศและอายุของปลาที่ส่งเข้าประกวด
3. ปลาที่ส่งเข้าประกวดต้องมีชีวิตตลอดระยะเวลาการประกวด จนถึงวันจัดแสดง
4. ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบภาพถ่ายสัตว์น้ำได้ ตลอดระยะเวลาที่รับสมัคร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
5. ภาพถ่ายต้องเห็นตัวปลาและตราชั่ง อย่างชัดเจน
6. คณะกรรมการจะพิจารณาสัตว์น้ำที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับ และเข้าตรวจสอบน้ำหนักจริงตามที่อยู่ในใบสมัครเข้าร่วมประกวด
7. ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในเวลาราชการ
8. คณะกรรมการจะดำเนินการขนส่งสัตว์น้ำที่ชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละหัวข้อที่ประกวด ไปจัดแสดงในงานประมงน้อมเกล้าฯ ระหว่างวันที่ 2 – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งดูแลสัตว์น้ำตลอดระยะเวลาที่จัดแสดงไปจนถึงขนส่งคืนเกษตรกร

หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. พิจารณาจากน้ำหนักของตัวปลาเป็นหลัก
2. ในกรณีที่ปลามีน้ำหนักเท่ากันคณะกรรมการจะพิจารณาจากสัดส่วนรูปร่างของปลา
3. ปลามีลักษณะสมบูรณ์ ไม่พิการ (รูปร่างไม่ผิดปกติ ครีบสมบูรณ์ครบทุกครีบ)
4. ปลามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรค


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ศพจ.สระบุรี มีจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำดังนี้.. (7,699)  ประวัติหน่วยงาน.. (2,886) บุคลากรภายในหน่วยงาน.. (1,632) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี.. (1,397) ศพจ.สระบุรี เข้าตรวจสอบการแจ้งการครอบครอง และการขอขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชี CITES.. (735) ศพจ.สระบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก .. (723) ศพจ.สระบุรี มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ๋.. (713) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ที่ห้วยน้ำป่า อำเภอเสาไห้.. (695) ศพจ.สระบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจฟาร์มในจังหวัดสระบุรี.. (659) ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่.. (650) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต และส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อำเภอหนองแซง.. (648) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี จัดฝึกอบรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (635) ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมตรวจตลาดสดจังหวัดสระบุรี.. (628) ศพจ.สระบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบบ้านหมอ.. (626) ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมติดตามและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ .. (615) ศพจ.สระบุรี สนับสนุนพันธุ์ปลาปล่อยในกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ณ อำเภอนครหลวง.. (595) ศพจ.สระบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2560.. (580) ศพจ.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 1/2561.. (561) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต และส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่อำเภอบ่้านหมอ.. (548) แบนเนอร์.. (538)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี

     102 หมู่ 7 ตำบลบ้านหมอ  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  18130