9.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

9.การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง 

ฐานข้อมูลด้านการประมง

 เผยเเพร่: 2020-02-28  |   ข่าววันที่: 2020-02-28 |  อ่าน: 158 ครั้ง
 

จังหวัดนครนายก ออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

  • ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง มีเกษตรกรทั้งหมด 63 ราย

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด กดตรงนี้


กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

ประกาศกรมประมง

ประกาศคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดนครนายก

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,760)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,747) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,565) 17.ประมงอาสา.. (1,419) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,269) แนะนำหน่วยงาน.. (1,210) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,011) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (977) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (919) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (913) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (898) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (888) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (804) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (690) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (650) อำนาจและหน้าที่.. (629) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (521) Download แบบฟอร์ม.. (508) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (388) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (375)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000