สำรวจวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ในจังหวัดนครนายก

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

สำรวจวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ในจังหวัดนครนายก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-06  |   ข่าววันที่: 2019-12-23 |  อ่าน: 63 ครั้ง
 

วันที่ 23 และ 25 ธันวาคม 2562
นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปรัชญา ชมเชย นักวิชาการประมง ออกสำรวจวัดค่าของปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ (DO) ตามจุดต่างๆ ในจังหวัดนครนายก ได้แก่ 1.ประตูระบายน้ำกลางคลองเหมือง ?(ศรีจุฬา)? ค่า DO 4.8 มิลลิกรัม/ลิตร 2.ประตูระบายน้ำบ้านคลอง 2? ค่า DO 4.21 มิลลิกรัม/ลิตร 3.ประตูระบายน้ำกลางคลองมโนรมย์?? ค่า DO 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร 4.ประตูระบายน้ำปากคลอง? 1 ทรายมูล? ค่า DO 8.15 มิลลิกรัม/ลิตร 5.ประตูระบายน้ำปลายคลองเหมือง (บางหอย ณ 25 ธ.ค. 62 ) ?ค่า DO 4.19 มิลลิกรัม/ลิตร 6.ประตูระบายน้ำไม้เหลี่ยม? (ณ 25 ธ.ค. 62 ) ?ค่า DO 3.93 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นต้น


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,854)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,852) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,636) 17.ประมงอาสา.. (1,476) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,373) แนะนำหน่วยงาน.. (1,272) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,059) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,033) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (968) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (959) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (947) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (942) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (849) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (713) อำนาจและหน้าที่.. (683) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (675) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (637) Download แบบฟอร์ม.. (564) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (418) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (412)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000